Retningslinjer for leverandører

Vi arbeider kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel på arbeidsplassen. Vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører gjennom våre retningslinjer for leverandører/Code of conduct.

Lenke til Leverandør retningslinjer Lenke til Code of conduct

Loading...