Aktsomhetsvurdering

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er i gang med en kartlegging av egen verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 30.juni.

Rapporten vil være av overordnet karakter og gi føringer på hvilke områder som blir viktige å prioritere i tiden som kommer. Rapporten vil gjelde alle norske virksomheter i konsernet Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

Lenke til Aktsomhetsvurdering for 2023

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på sustainability@forlagshuset.no

Loading...